PROINT - Consultancy & Business development
+31 475582815
info@proint.nl

MC Change management

Project Description

Change management
Elementen zoals een veranderende afzetmarkt, economische omstandigheden, noodzakelijke innovatie en professionalisering zijn vaak aanleiding om organisaties en/of werkwijzen te veranderen. Veranderingsprocessen worden vaak gestart op basis van globale ideeën. De gevolgen zijn bijna net zo vaak desastreus; niet vanwege het feit dat de ideeën slecht zijn, maar omdat de verandering ondeskundig wordt uitgevoerd. Veranderen is vaak ingewikkeld en het betreft vaak meer mensen, structuren en/of systemen dan op voorhand aangenomen wordt.

Ondanks het feit dat veranderingen op vele verschillende manieren teweeg gebracht en begeleid kunnen worden, promoot PROINT het zogenaamde blauwdruk denken. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens een rationeel model, waarbij gestreefd wordt naar een maximale voorspelbaarheid van de uitkomst van de veranderingen. Eerst denken, dan besluiten en vervolgens consequent uitvoeren.

Masterclass/workshop
De intensieve masterclass “Change management” is ontwikkeld door zeer ervaren managers die regelmatig betrokken waren (en zijn) bij veranderingsprocessen en mag gezien worden als een bijscholing. Bij deze masterclass wordt gebruik gemaakt van speciaal door PROINT ontwikkelde transparanten/sheets. Theorie en interactie worden voortdurend afgewisseld.

De masterclass is bestemd voor managers of leidinggevenden die betrokken worden/zijn bij veranderingsprocessen.

Deze masterclass duurt (afhankelijk van de onderwerpen) 2-4 aaneengesloten dagdelen en wordt volledig op uw situatie toegesneden.

Project Details

Portfolio Image